ART school

Anmälningsvillkor


1. Allmänt

Villkoren nedan gäller vid anmälan till/köp av utbildning/utbildningar mellan elev/företag och ArtRactive AB.
Genom anmälan/köp accepterar kunden de gällande anmälningsvillkoren/köpvilkoren.


2.
Anmälningsavgift och Kursavgift

Anmälan sker via vår webbshop på utbildningar som är dyrare än 5000 kr, de andra utbildningarna betalas hela summan direkt.
Om du betalar anmälningsavgiften först så ska resterande belopp betalas senast två veckor innan kursstart. Du kan även betala hela kursavgiften omgående samt välja någon av våra delbetalningslösningar genom Klarna.
Anmälan sker här!

3. Kursdatum

ArtRactive Beauty School reserverar sig för eventuell ombokning av kursdatum vid för få anmälda elever, sjukdom eller annan ej angiven orsak. Ett nytt kursdatum kommer prioriteras och erbjudas kunden/eleven snarast möjligt.
Alla kursdatum kan du hitta här!

4. Faktura

Vi samarbetar med Klarna som erbjuder flertalet betalningslösningar.
Kursavgiften ska vara betald före kursstart.

5. Bindande anmälan

Kursanmälan är bindande och anmälningsavgiften återbetalas ej.
De utbildningar som kostar upp till 5000 kr (som ej har en anmälningsavgift) återbetalas ej.
Resterande belopp återbetalas endast förutsatt att utbildningen Ej är påbörjad vid sjukdom och läkarintyg, som uppvisar att du inte alls kan fullfölja kursen, inte ens vid ett senare tillfälle.
Påbörjade utbildningar, på skola eller online, återbetalas inte under några omständigheter.
Om du inte känner dig nöjd med kursen ska du kontakta skolan snarast och få mera hjälp med det du behöver. 
Du som utbildat dig på en av våra skolor (ej online) har rätt till kostnasdsfritt lärarled handledning på skolan (i mån av plats och tid) från utbildningens startdatum och 2 månader framåt om du skulle behöva mera hjälp att komma igång. Boka lärarhjälp i god tid. Senast 2 veckor innan. Efter 2 månader från kursstart kostar lärarled handledning på skolan 500kr/timme. 
Online-elever betalar 500kr/timme för lärarledd handledning på skola från start.
Samtliga elever har fri tillgång till support på distans via mail, telefon och videosamtal under hela utbildningen.
Kursplatsen kan överlåtas till en annan person efter ett godkännande av ArtRactive Beauty School.
Samtliga utbildningar är begränsade till 1 år, därefter förlorar man tillgången till skolportalen (online utbildningar) samt sin rätt till att genomföra slutprov.

6. Avbokning och ombokning av kurs

Om elev/företag avbokar eller ombokar kursen debiterar ArtRactive Beauty School fullt pris enligt gällande prislista eller enligt överenskommet pris. Vid ombokningar så har eleven möjligheten att gå kursen inom 6 månader från det ursprungliga bokade datumet.
Om eleven inte dyker upp på kursstarten debiteras hela kursavgiften. 

7. Obligatoriskt att använda sig av skolans produkter under utbildningen

Under utbildningen är det obligatoriskt att använda ArtRactive Beauty School´s produkter. Alternativt kunna uppvisa/styrka att produkter från annan leverantör uppfyller kraven för Svenska lagar i de utbildningar där detta står angivet att det godkänns att avvika från huvudregeln. I annat fall kan du vägras att göra slutexamen på ArtRactive Beauty School.  

8. Regel för examen

Naglar/Fransar: Teoretiska provet är på 2 timmar och praktiska 2,5 timme för naglar och 2 timmar för fransar.
Nagelterapeut: båda proven sker på distans.
Fransstylist: Teoriprovet sker på distans. Praktiska provet genomförs på skolan.
Härdplast: Teoriprovet sker på distans.

Kostnad: 350 kr för Icke Godkänd teori prov, och 500 kr för Icke Godkänd praktiskt prov, som betalas direkt. 
Ett godkänt prov är kostnadsfritt om du gjort prov inom 1 år sen första utbildningsdagen. 
Passeras 1 års gränsen avbryts utbildningen och man förlorar tillgång till produkter i webshopen, tillgång till skolportalen samt rätten att genomföra slutprov.