ART school

Härdplastutbildning

Detta är en obligatorisk utbildning för Fransstylister & Nagelteknologer som handlar om härdplaster som vi arbetar med.

Om du jobbar med fransar eller naglar mer än 30 minuter per vecka så är en härdsplastubildning obligatorisk och intyg som du får på utbildningen, (37 e §). enl. arbetsmiljöverket.

 

Utbildningen innehåller följande:

Dokumentation av riskbedömning (37 b §)
- Hantering av cyanoakrylater 
- Skyddsåtgärder 
- Skyddsutrustning
- Förebygga ohälsa från allergiframkallande ämnen

Denna utbildning är ca 2-3 timmar lång.

1800 kr
inkl. moms och kurskompendium

Denna utbildning kan du antingen gå säkert och enkelt online eller på skolan med andra elever.
Materialet och resultatet är detsamma.

Om du går online får du tillgång direkt medan på skola hör vi av oss om datum.